IP de la sessio: 3.236.244.122


IP a la BBDD: 83.47.161.144


Esta malamanet, cal arregar el DNS