IP de la sessio: 34.228.52.223


IP a la BBDD: 88.8.205.104


Esta malamanet, cal arregar el DNS