IP de la sessio: 54.174.225.82


IP a la BBDD: 83.47.161.144


Esta malamanet, cal arregar el DNS