IP de la sessio: 44.201.99.222


IP a la BBDD: 83.47.161.144


Esta malamanet, cal arregar el DNS