IP de la sessio: 35.175.133.127


IP a la BBDD: 88.26.115.230


Esta malamanet, cal arregar el DNS