IP de la sessio: 18.208.202.194


IP a la BBDD: 88.26.115.230


Esta malamanet, cal arregar el DNS