IP de la sessio: 34.204.198.73


IP a la BBDD: 83.44.153.239


Esta malamanet, cal arregar el DNS