Segells per swap/venda

Under construction

Els segells

Los sellos

Stamps

Intercanvi

 • Intercanvi, minim 25 segells (1 x 1 o s/ valor - a negociar)
 • Envio, casaqu paga el seu (Certificat?)

Venda

 • Pagament per Transferencia
 • Pagament per PayPal + 0.50 euros
 • Despeses envio, posar taula
 • Venda minima 5.00 euros

Contacte

Vols que t'avisi quan en posi de nous?
Envie'm un mail per qualsevol cosa a: Elias.
Gràcies
.

Intercanvio

 • Intercanvio, mínimo 25 sellos (1 x 1 o s/valor - a negociar)
 • Envio, cada uno paga su propio envio (Certificado?)

Venda

 • Pago por Transferencia
 • Pago por PayPal + 0.50 euros
 • Gastos de envio envio, poner tabla
 • Venta minima 5.00 euros

Contacto

Quieres que te avise cuando ponga nuevos sellos?
Envia me un mail para cualquier cosa a: Elias.
Grácias
.

Swap

 • At least 25 stamps per deal (1 x 1 o s/value - to agree)
 • Shipping, both pay his own (registered?)

Sell

 • Payment by bank Transfer
 • For PayPal payment add 0.50 euros
 • Shipping cost, put table
 • Minimum sell 5.00 euros

Contacte

Do you want to know when I add new stamps?
Drop me an e-mail to: Elias.
Thanks.
.
Última actualització Març 7, 2019.